German Flag integrated in the EU

مزایای کارت آبی برای دارنده آن

دارنده کارت آبی منافع فراوانی غیر از شرایط کاری و زندگی خواهد داشت. به دارند این کارت تضمین داده خواهد شد که آزادانه در سراسر اتحادیه اروپا کار و اقامت داشته باشد. دارنده کارت آبی در کشور آلمان همچنین، حق تقاضای اقامت دائم کشور آلمان را بعد از 33 ماه تجربه کارتخصصی مربوط به حرفه و تخصص خود در کشور آلمان و پرداخت بیمه بازنشستگی، خواهد داشت.

این مدت برای کسانی که مدرک زبان آلمانی تایید شده B1 داشته باشند به 21 ماه کاهش می یابد.

بعد از گذشت 18 ماه از اقامت و کار در کشور آلمان، دارندگان بلو کارت می توانند برای اقامت و کار در سایر کشورهای اروپایی بدون نیاز به ویزا اقدام نمایند و ظرف یک ماه پس از این تقاضا اجازه اقامت او در هرکدام از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با شرایط کار به عنوان نیروی متخصص و حرفه ای، فراهم خواهد شد.

مزایای صدور بلو کارت برای اعضاء خانواده متقاضی

همسر دارنده این کارت برای داشتن اقامت به تبع همسر خود، نیازی به دانش زبان آلمانی حتی در سطح ابتدایی نخواهد داشت. همچنین، اجازه کارو فعالیت اقتصادی بصورت استخدامی و یا بصورت مستقل برای همسر دارنده بلو کارت بلافاصله پس از ورود به کشور آلمان،بدون هیچگونه سختگیری وجود خواهد داشت. (Section 27 subs.5 of the Residence Act)

دارنده بلو کارت و اعضای خانواده او(همسر و فرزندان زیر 18 سال) بعد از اخذ این کارت، بدون هیچ محدودیتی و بدون از دست دادن اقامت خود، می توانند تا 12 ماه خارج از اتحادیه اروپا اقامت داشته باشند.