Blue Card Europe

کارت آبی اتحادیه اروپا (بلو کارت)

کارت آبی اتحادیه اروپا شناخته شده با نام بلوکارت، عنوان اقامتی جدیدی است که با اهداف خاصی از سوی اتحادیه اروپا معرفی گردید.

مخاطب خاص این قانون اقامتی، اشخاص تحصیلکرده و متخصصی هستند که مهاجرت و کار در کشور آلمان برای آنها جذاب است. در این روش، کشور آلمان با اولویت بندی مشاغل خاصی که کمبودشان در کشور آلمان بیشتر احساس می شود، به خارجیان دارای مدارک تحصیلی بالا و دارای مهارت و تخصص در رشته های مختلف اجازه اقامت و کار در کشور آلمان را می دهد.

بعد از معرفی این شیوه اقامتی توسط اتحادیه اروپا تعداد مهاجران تحصیلکرده به کشور آلمان رو به افزایش بوده و جذب ایشان به بازار کار آلمان تسهیل گردیده است.

در همین بازه زمانی، شرایط جذب دانشجویان خارجی مقیم کشور آلمان که با ویزای دانشجویی به کشور آلمان آمده اند برای اشتغال در آلمان و اخذ ویزای کاری تسهیل گردید.

به این معنی که دانشجویان خارجی پس از پایان دوران تحصیلی خود می توانند در کشور آلمان بمانند و ویزای جستجوی کار دریافت نمایند و پس از یافتن کار مورد نظر ویزای کار دریافت نموده و بدون کوچکترین مشکلی مسیر اقامت دائم در کشور آلمان را طی نمایند.

آیا می خواهید در آلمان، یک کشور عضو اتحادیه اروپا زندگی و کار کنید؟

زندگی و کار در خارج از کشور به یک چشم انداز جذاب برای بسیاری تبدیل شده است و آمادگی خوب کلید انتقال موفقیت است. نخستین قدم برای هر گونه اقدامی، اجرای هرگونه الزام قانونی مانند داشتن ویزای قانونی است.

در سال 2012، به موجب قانون انتقال قانون اتحادیه اروپا در خصوص استخدام با حقوق بالا (Directive 2009/50 / EC) کارت آبی اتحادیه اروپا برای آلمان به عنوان یک روش اقامت جدید توسط دستورالعمل شماره 2009 با عنوان استخدام شهروندان واجد شرایط از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا معرفی گردید. در طی سالهای اخیر سیل عظیمی از متخصصین و جامعه دانشگاهی از کشور عزیزمان ایران از طریق اخذ بلو کارت به آلمان و سایر کشورهای اروپایی مهاجرت نموده اند.

مبنای قانونی بلوکارت و شرایط اخذ آن

برای اخذ بلوکارت، تقاضا کننده می بایست واجد شرایط ذیل باشد:

1- مدرک دانشگاهی معتبرکارشناسی/کارشناسی ارشد از دانشگاههای معتبرکه مورد پذیرش دولت آلمان باشند. اگر مدرک دانشگاهی ازخارج از کشور آلمان صادر شده باشد،می بایست در وهله اول توسط مراجع ذیصلاح و قانونی کشور آلمان مورد بررسی قرارگرفته و معادل آلمانی آن صادر شود.

(section 19a subs. 1 No. 1a of the Residence Act)

2- وجود قرارداد کاری یا پیشنهاد کار مرتبط با تخصص متقاضی که قانونا الزام آور باشد.

3- پیشنهاد یا قرارداد کاری می بایست با حداقل درآمد سالانه 50800 یورو(ماهانه4134 یورو)به متقاضی ارائه شده باشد. در این خصوص متخصصین در چند رشته خاص و صاحبان مشاغل ذیل که جزء مشاغل کمیاب بوده و کشور آلمان بیش از سایر رشته ها به آنها نیاز دارد مشمول استثنا خواهند بود.

دانشمندان و محققان،ریاضیدانان،مهندسین،پزشکان و متخصصین فناوری اطلاعات در حای حاضر ازاین امتیاز بهره مند خواهد بود که با درآمد پایین تر حدود 39624 یورو در سال و یا درآمد ماهانه 3302 یورو تقاضای بلوکارت نمایند.

اگر متقاضیان بلوکارت کسب این حداقل درآمد را ثابت نمایند،اخذ رضایت اداره کار فدرال آلمان پس از آن جهت صدور بلو کارت برای متقاضی ملاک نخواهد بود.

(section 2 subs. 1 No. 2a of the German Employment Ordinance – Beschäftigungsverordnung)

حداقل درآمد سالانه بر اساس میزان گسترش درآمد سرانه ملی تعدیل خواهد شد.

بلوکارت برای متقاضی، نخستین بار برای مدت محدود چهار سال صادر خواهد شد. اگر چنانچه قرارداد یا پیشنهاد کاری برای کمتر از چهار سال تنظیم شده باشد، اجازه اقامت متقاضی برای همان مدت بعلاوه سه ماه صادر خواهد شد تا پس از پایان قرارداد امکان اشتغال دوباره برای وی فراهم باشد.

چه کسی مسئول است؟ به چه مرجعی باید برای اخذ کارت آبی مراجعه کرد؟

وابسته به اینکه در چه موقعیتی هستید، راهکارهای متفاوتی برای تقاضای کارت آبی وجود دارد.

شهروندانی که در زمان تقاضا مقیم کشور آلمان هستند اما از انواع دیگری از اقامت بهره می برند، می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به اداره مهاجرت محل اقامت خود مراجعه نمایند.

متقاضیانی که از خارج از کشورهای اتحادیه اروپا اقدام می کنند، دروهله اول می بایست برای اقامت یا اجازه کارتقاضا نمایند که درسفارت آلمان در کشورمحل اقامتشان بررسی خواهد شد. بعد از ورود به آلمان، تقاضای کارت آبی می بایست به اداره مهاجرت تعیین شده در محل اقامت متقاضی تقدیم شود.

در هرصورت، افراد می بایست قبل از پایان مدت اعتبار ویزا و اجازه اقامتشان برای کارت آبی اقدام نمایند.