اقامت دائم یا نامحدود کشور آلمان

براساس پارگراف 9 قانون مهاجرت کشور آلمان، اخذ اقامت دائم برای کسانی که پنج سال پی در پی1 به صورت کاملا قانونی در کشور آلمان اقامت داشته اند، پیش بینی شده است.

بر اساس این قانون، درصورتی که شرایط زیر فراهم باشد، شما می توانید تقاضای اقامت دائم نمایید:

 

– درآمد منظم و کافی برای پوشش دادن هزینه های زندگی خود و اعضای خانواده خود به نحوی که متقاضی دریافت کمکهای دولتی نباشند. اساسا دارندگان اقامت مستند به پاراگرافهای 18 و19 و21 قانون اقامت به دلیل درآمد زایی کافی و مستمر قادر به درخواست اقامت دائم خواهند بود. در طول مدت تحصیل یا اقامتهای کوتاه مدت آموزشی نمی توان تقاضای اقامت دائم نمود.2

 

– پرداخت منظم بیمه تامین اجتماعی به مدت حداقل 60 ماه و یا قرارداد بیمه مناسب معادل برای پوشش هزینه های از کار افتادگی و بازنشستگی فرد متقاضی

 

– محل سکونت مناسب برای شخص متقاضی و اعضای خانواده او

– قرارداد بیمه درمانی مناسب و کافی

– دانش زبان آلمانی به قدر کافی

– حداقل دانش سیاسی و اجتماعی در مورد تاریخ و سیاست اداره کشور آلمان که معمولا با شرکت در امتحان سیاست و اخذ گواهینامه مربوطه خواهد بود.

– عدم ارتکاب جرم وعدم وجود خطر اجتماعی و امنیتی از حضور متقاضی در کشور آلمان

1 در طی این مدت پنج ساله اقامت، خروج از خاک آلمان به مدت ده ماه متناوب و یا شش ماه متوالی، فقط اگر به دلایلی همچون بیماری، خدمت سربازی، زایمان و نگهداری از فرزند، تحقیق و تحصیل باشد، موجه خواهد بود. در چنین مواردی، اطلاع رسانی قبلی به مقامات اداره مربوطه با اثبات دلایل و مدارک کافی ضرورت دارد.

2 اقامتهای قبلی متقاضی برای تحصیل و آموزش، نصف محاسبه می شود.

 

چگونه می توان پروسه اخذ اقامت دائم را سریع تر طی کرد؟

-اگر شما مدرک تحصیلی خود را از یکی از دانشگاهها یا موسسات علمی کشور آلمان با موفقیت اخذ کرده باشید، تنها 24 ماه پس از پایان تحصیلات، به شرط وجود بقیه شرایط فوق، می توانید تقاضای اقامت دائم نمایید. (پاراگراف 18قانون اقامت)

– اگر شما دارنده کارت آبی باشید تنها پس از33 ماه می توانید تقاضای اقامت دائم نمایید. این مدت می تواند با داشتن مدرک زبان آلمانی کافی، حتی تا 21 ماه کاهش یابد. (پاراگراف 19 قانون اقامت)

– افراد مستقل و کارآفرین به شرط موفقیت در فعالیت تجاری خود در بازار و توان مالی کافی برای تامین هزینه های خود و شرکت خود، پس از گذشت سه سال می توانند تقاضای اقامت دائم نمایند. (پاراگراف 21 قانون اقامت) بعلاوه، این دسته از متقاضیان می بایست تمکن مالی کافی برای دوران بازنشستگی خود را اثبات نمایند. (بند 4 پاراگراف 21)

– اگر متقاضی، با همسر آلمانی ازدواج کرده باشد و رابطه زوجیت آنها به مدت سه سال در کشور آلمان تداوم داشته باشد، ویا به مدت سه سال با فرزندی با تابعیت آلمانی و یا پدر یا مادر آلمانی زندگی کرده باشد (به شرطی که متقاضی زیر 18 سال باشد) با درنظر گرفتن سایر شرایط، بعد از سه سال امکان دریافت اقامت دائم برای این اعضای خانواده وجود خواهد داشت. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ویزای الحاق به خانواده به لینک زیر در وبسایت ما مراجعه کنید:

http://www.jaberilawyer.com/visa-for-partner-and-children/

اگر شما در هریک از دسته بندی های فوق می گنجید، می توانید تقاضای خود را به انضمام تمام مدارک مورد نیاز اشاره شده، در اداره امور اتباع خارجه محل سکونت خود در آلمان ارائه دهید.

در بیشتر موارد، در کمتر از شش ماه به تقاضای شما رسیدگی خواهد شد ودر صورت کامل بودن مدارک اقامت دائم شما صادر خواهد شد.دارنده کارت اقامت دائم آلمان تقریبا از تمام حقوق شهروندان کشور آلمان از جمله موارد زیل برخوردار خواهد بود:

برخی از حقوق دارندگان اقامت دائم کشور آلمان:

– حق برخورداری از استخدام و اجازه کار بصورت دائم و نامحدود

– حق برخورداری از آموزش های علمی و فنی – حرفه ای

– حق بهره بردن از بیمه تامین اجتماعی و بیمه کامل درمانی

– حق برخورداری از کمکهای اجتماعی و مزایای اجتماعی و دولتی

– آزادی در رفت و آمد بخصوص در حوزه اتحادیه اروپا

– آزادی در برگزاری و تشکیل گروهها و تجمعات صنفی و غیره

– حق خرید خانه و ملک

– بهره برداری از تسهیلات وکمکهای مالی

– برخورداری از وامها و اعتبارات بانکی