Residence Visa in Germany

اقامت از طریق سرمایه گذاری

به کارآفرینان خویش فرما در صورتی که تجارت آنها موفق و برای اقتصاد کشورمفید به نظر برسد، اجازه اقامت داده می شود. تامین مالی این تجارت باید به قدر کفایت موجود باشد.

بنابراین پروژه سرمایه گذاری وابسته به پیش شرط های زیر است:

1.وجود یک علاقه خاص با سابقه فعالیت تجاری در همان زمینه

2.قابل پیش بینی بودن آثار اقتصادی مثبت این پروژه بروی نظام اقتصادی کشور آلمان

3.تضمین مالی کافی که سرمایه گذار ارائه می نماید

اداره منطقه ای مهاجران با بررسی نکات ذیل، امکان موفقیت و سایر شرایط هر پروژه خاص را بطور جداگانه ارزیابی می نماید:

– جنبه های مختلف مفهوم وبطور کلی هدف پروژه تجاری

– تجربه مرتبط و مفید کارآفرین یا سرمایه گذار

– منابع مالی ارائه شده

– آثار منطقه ای راه اندازی تجارت برای استخدام نیرو و کارآموزی

– پیش بینی سهم قابل ملاحظه تجارت مربوطه در جریان نوآوری،ابداعات و تحقیقات در کشور آلمان

ارزیابی مقامات نظارتی تجارت منطقه ای،اتاق تجارت و صنعت آلمان و همچنین اتاق تجارت صنایع دستی،همگی درنظر گرفته می شود.

اجازه اقامت این کارآفرینان، برای نخستین مرحله محدود به سه سال خواهد بود.پس از سه سال، با ارزیابی مجدد فعالیت تجاری و محقق شدن اهداف تجاری از پیش تعیین شده و وجود امنیت کافی مالی برای شخص سرمایه گذار و اعضای خانواده وی، ودر صورت موفقیت کلی پروژه، اقامت تجاری سرمایه گذار با تقاضای وی به اقامت دائم تبدیل خواهد شد.

ویزای اقامت جهت سرمایه گذاری چگونه صادر می شود؟

بعد از تقاضای کارآفرین، و بررسی شرایط موجود توسط مراجع ذیصلاح کشور آلمان، در ابتدا ویزای کوتاه مدتی برای ورد وی به کشور آلمان صادر می شود که به محض ورود به کشور آلمان برای سه سال قابل تمدید خواهد بود.

کارآفرینچه کسی است؟

سرمایه گذار خارجی زمانی کارآفرین تلقی می شود که تحت عنوان یکی از موارد ذیل اشتغال داشته باشد:

– خویش فرما یا کارفرمای مستقل یک پروژه تجاری

– مجموعه ای از شرکای تجاری در یک شرکت تجاری

– شریک سرمایه گذار و مدیر تجاری شرکت با مسئولیت محدود (و نه با رابطه استخدامی)

– مدیرعامل یا مدیر اجرایی با تایید یک وکیل درخصوص قبول ریسک تجاری توسط وی

آیا ایده تجاری ای برای اجرا در کشور آلمان در ذهن دارید؟ آیا می توانید شخصا و یا از طریق اخذ وام پروژه خود را از نظر مالی تامین کنید ؟

طرح تجاری یا بیزینس پلان

آیا یک طرح تجاری مهم است؟

بله

در هنگام درخواست ویزای سرمایه گذاری در کسب و کار (قانون 21 اقامت)، گسترش و یا شروع کسب و کار در آلمان، یک طرح تجاری می تواند حیاتی باشد. این به خصوص در مورد کسب و کار های کوچک است که درآمد پایین تر و یا تعداد کمتر از کارکنان. کسب و کارهای جدید نیز نهادهائی هستند که برای افراد خارجی، مقامات کنسولی و به عنوان مثال اتاق بازرگانی انتظار دارد که یک طرح کسب و کار دقیق ارائه شود که استراتژی رشد شرکت را در آلمان دارد.

طرح کسب و کار فرصت شما برای توضیح مفهوم کسب و کار شما به مقامات مهاجرتی است که در مورد پرونده ویزا تصمیم گیری می کنند. ما اعتقاد داریم بخشی از میزان موفقیت ما با ویزای کسب و کار خودسرانه اقامت اجازه می دهد، به طور خاص، مربوط به زمان و تمرکز ما صرف کار با مشتریان، درک کسب و کار خود و فرمول برنامه های تجاری خود را.

مجوز اقامت برای این افراد محدود است، معمولا تا سه سال. اگر پروژه سرمایه گذاری موفق بوده است (و موفقیت و معیشت همچنان تضمین شده است)، پس از سه سال (بدون محدودیت) اجازه اقامت را می توان اعمال کرد.

برای توسعه مفهوم کارآفرینی شما می توانید بر تجربه ما تکیه کنید. ما یک مفهوم سفارشی بر مبنای ایده کسب و کار شما ایجاد خواهیم کرد و در طول فرایند به شما توصیه می کنیم.

ما از ارائه مشاوره به شما و حمایت شما برای تحقق اهدافتان در کشور آلمان خرسند خواهیم شد. در طول دوره فعالیت سه ساله تا اخذ اقامت دائم برای شما و خانواده تان شما را تنها نخواهیم گذاشت.